Najczęściej zadawane pytania


Nie istnieje granica wiekowa udziału w pielgrzymce.

Uczestnictwo w pielgrzymce nie wymaga wykonania żadnych szczepień czy posiadania zaświadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy pielgrzymek powinni posiadać przy sobie ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty). Dodatkowo przy wyjazdach zagranicznych rekomendujemy wyrobienie i posiadanie przy sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ). Jest to uzupełnienie ubezpieczenie zdrowotnego wystawianego przez PUHP Junior .s.c na wyjazd zagraniczny.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymek na czas wyjazdu są ubezpieczani od Kosztów Leczenia ( KL ) oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ). Suma ubezpieczenia od Kosztów Leczenia – minimum 250.000, 00 PLN/os. Osobom chorujące na choroby przewlekle rekomendujemy doubezpieczenie się od Chorób Przewlekłych.

Istnieje możliwość płatności ratalnych. Ilość rat, ich wysokość i terminy wpłat – do ustalenia z PUHP „Junior” s.c.

Istnieje taka możliwość pod warunkiem dostępności terminów i miejsc.